Misbrugscenter

Kom misbruget til livs med et ophold på et misbrugscenter

Kom misbruget til livs med et ophold på et misbrugscenter

editorial

Er dit forbrug af alkohol, læge ordineret medicin eller måske euforiserende eller hårde stoffer eskaleret til et niveau, hvor du føler, at du har mistet kontrollen? Så bør du overveje, om du ikke bør opsøge professionel hjælp til misbrugsbehandling, inden det bliver værre.

Kan et misbrug helbredes?

Afhængighed er en meget kompleks størrelse, hvis alvor i høj grad beror på det enkelte tilfælde. Nogle mennesker bliver aldrig afhængige af noget som helst, mens andre er særligt disponeret for at udvikle afhængighed og et der af følgende misbrug – for eksempel alkoholisme.

Samtidig vil nogle mennesker have nemt ved at identificere en gryende afhængighed og derfor være i stand til at stoppe forbruget af pågældende stof før den får for godt fat. Andre vil aldrig være i stand til at erkende, at de har et problem med indtag af eksempelvis alkohol, receptpligtig medicin eller andre substanser. For den sidstnævnte gruppe er professionel behandling med efterfølgende terapi en nødvendighed for at kunne slippe ud af afhængighed og misbrug, og efterfølgende holde sig på det rette spor.

Således kan man ikke tale om en decideret helbredelse, men opbygning af en evne til at erkende og forholde sig til sin disposition, og lære at leve med den. Du kender måske til begrebet ”tørlagt alkoholiker”, som indrammer dette fænomen ganske præcist. En alkoholiker vil altid være alkoholiker – det vil sige, disponeret for misbrug af alkohol. Men med de rette redskaber og den solide støtte fra omverdenen kan han eller hun lære at holde sig fra alkohol, og ikke falde for fristelsen til en tår over tørsten. Og i langt de fleste tilfælde er det alt der skal til for at føre en harmonisk og bæredygtig tilværelse.

Hvor kan jeg få effektiv misbrugsbehandling?

Hos Behandlingscenter Stien, som er et professionel misbrugscenter, tilbydes misbrugsbehandling efter Minnesota modellen. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk