Misbrugscenter

Få den rette behandling af afhængighed på et misbrugscenter

Få den rette behandling af afhængighed på et misbrugscenter

editorial

Når en afhængighed afføder et misbrug af eksempelvis alkohol, hårde, illegale stoffer eller receptpligtig medicin, skal det tages meget alvorligt. Et afhængigheds betinget misbrug – hvad end der er tale om en substans eller om eksempelvis spil, sex eller shopping – er ikke noget, som driver over af sig selv. Der skal altid en form for indsats til.

Meget tidligt i et afhængigheds forløb kan det måske nok lade sig gøre på egen hånd og med støtte fra omgivelserne at kvitte de stærke piller eller lægge flasken på hylden. Men det kan altid i høj grad tilrådes at opsøge professionel hjælp. På den måde mindskes risikoen for tilbagefald – og den misbrugsramte får samtidig den rette kyndige behandling til selv at holde misbruget og afhængigheden fra døren.

Hvornår og hvorfor er misbrugsbehandling nødvendigt?

Det kan være nødvendigt med professionel håndtering af et misbrug, når dette er kommet så langt ud, at den misbrugsramte person ikke længere kan komme igennem dagen uden en vis mængde stof eller alkohol i kroppen. Så har vedkommende mistet kontrollen med sit forbrug – og det har taget styringen i hans eller hendes liv.

De sikre tegn på at et misbrug er behandlings krævende, er for det første tolerans. Tolerans er betegnelsen for det fænomen, at der skal mere og mere til af pågældende substans for at opnå en ønsket virkning. For alkoholikere hænger tolerans tæt sammen med det, der kaldes funktions promillen, som betegner den volumen af alkohol en alkoholiker skal have i blodet førend vedkommende kan fungere. Ofte vil funktions promillen ligger langt over hvad en ikke alkoholiker kan tåle.

Et andet tegn på et misbrug, som kræver behandling, er abstinenser ved stoffets fravær. Disse kan være direkte farlige – og derfor tilbyder det danske center til behandling af misbrug Behandlingscenter Stien afrusning og afgiftning forud for det egentlige behandlings forløb. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk