skøde

Lad boligadvokaten klare paragrafferne ved skrivning af skøde

Lad boligadvokaten klare paragrafferne ved skrivning af skøde

editorial

Der er mange dokumenter tilknyttet en bolighandel, og dermed en del papirarbejde, man skal forholde sig til. I det følgende kan du læse om det dokument, som kaldes et skøde.

Hvorledes adskiller et skøde sig fra købsaftalen?

Et skøde er et ganske centralt dokument i forbindelse med en bolighandel eller overdragelse af bolig. Måske vil du mene, at et skøde kan virke lidt overflødigt, idet det bare er en forenklet version af købsaftalen, som du jo allerede har skrevet under på én gang. Men skødet er faktisk mindst lige så vigtigt idet det, i modsætning til kønsaftalen, er et offentligt tilgængeligt dokument. Dette betyder, at alle danske borgere kan gå ind i det offentlig tilgængelige digitale register kaldet Tingbogen, og dermed skaffe sig information om en boligs retmæssige ejerforhold.

Skødet vil således kun indeholde de absolut nødvendige data for at kunne stadfæste dette forhold. Det kan for eksempel være oplysninger om boligen og handelen (adresse, købspris, dato for overdragelse mv.), information om køber og sælger, samt data vedrørende den valgte finansierings metode. Når skødet er underskrevet af køber og sælger – i disse højteknologiske tider foregår dette via NemID – optages skødet i Tingbogen ved en proces, der kaldes tinglysning. Denne proces kan din boligadvokat tage sig af, så du er sikker på, at alting går efter bogen.

Få hjælp til skødeskrivning – kontakt en dygtig boligadvokat

Når du allierer dig med en boligadvokat i forbindelse med boligkøb, er udfærdigelse og tinglysning af skøde som regel en del af pakken. Men skødet skal også ændres i tilfælde af overdragelse, for eksempel hvis du overtager en bolig fra et familiemedlem og ønsker at stå opført som ejer. Du kan godt købe dig til skødeskrivning som enkeltydelse hos din boligadvokat. Hos eboligadvokat.dk kan du få et godt tilbud på ændring af skøde – klik ind og læs mere.