skøde

Få hjælp til husets skøde

Få hjælp til husets skøde

Når man står overfor et kommende boligkøb, så er det et must, at man får udarbejdet et skøde. Det samme gælder, hvis man skal overtage en bolig fra et familiemedlem, eller hvis man skal skilles og man er den part, som skal overtage huset. Et skøde er nemlig det dokument, som slår fast, hvem der er berettiget til boligen. Det er derfor også ret vigtigt, at man får lavet skødet, så man har dokumentation på, at man er den retmæssige ejer. Det kan virke som en selvfølge, at man naturligvis er den retmæssige ejer, når man har underskrevet en købsaftale, men ikke desto mindre, så er skødet en yderligere sikkerhed. Når et skøde er lavet, så skal det efterfølgende tinglyses. Dette er mindst lige så vigtigt at få gjort. Det er nemlig her, at det ikke længere er muligt for sælgeren at foretage et dobbeltkøb. Det er desuden heller ikke længere muligt at eventuelle kreditorer m.m. fra sælgers tid, kan have huset som sikkerhed længere. 

Men hvem kan hjælpe dig med at få lavet et skøde? 

Sådan får du lavet et skøde

Til en start kan man kontakte en boligadvokat, hvis man ønsker et skøde. En boligadvokat kan både hjælpe med et helt nyt skøde, men også at ændre et eksisterende skøde – det kunne f.eks. være, hvis man bliver skilt, hvor der måske kun er en af parterne, som skal blive boende. 

En boligadvokat kan også hjælpe med at skødet efterfølgende bliver tinglyst. Dette er en vigtig del af processen, når man skal overtage en bolig. Tinglysningen gør nemlig, at det ikke længere er muligt for sælgeren at lave et dobbeltsalg. Det er derfor godt givet ud, når man kontakter en boligadvokat for at få hjælp til et skøde og en efterfølgende tinglysning. Det gælder især også, når man kontakter eBoligadvokat.