skøde

Få hjælp til skrivning af skøde med en dygtig boligadvokat

Få hjælp til skrivning af skøde med en dygtig boligadvokat

editorial

Har du nogen sinde gennemført en bolighandel – enten som køber eller som sælger – kender du sikkert en del til de forskellige dokumenter, som er forbundet med handelen. Er du der imod helt grøn inden for køb og salg af bolig, er du sikkert i tvivl om mange forhold vedørerende denne dokumentation. Der er rigtig mange dokumenter, som det kan være vanskeligt at overkue. Ofte forveksler folk en købsaftale med et skøde, og tror, at det er eet og samme dokument. Dette er dog ikke rigtigt. Købsaftalen er mellem køber og sælger – skødet er det dokument, so vitterliggør over for offentligheden, hvem ejeren af en bolig til ethvert givet tidspunkt er.

Hvornår skal skødet tilhørende en bolig ændres eller opdateres?

Det er i forbindelse med en bolighandel vigtigt at sørge for, at skødet bliver opdateret med nye oplysninger. Skødet skal indeholde data så som navn og adresse på køber og sælger, dato for overdragelsen, salgsprisen på boligen og den finansierings metode, som blev anvendt til at finansiere købet. Når skødet er opdateret og godkendt og underskrevet af såvel køber som sælger ved hjælp af NemID, optages skødet i et offentligt tilgængeligt register, som hedder Tingbogen, ved en proces, som kaldes tinglysning. Her efter kan alle borgere i Danmark slå boligen op, og se hvem der ejer den. Dette forhindrer svindel i form af dobbelt salg, hvor sælger afsætter sin bolig mere end én gang til forskellige købere.

Når du køber en boligpakke hos en boligadvokat, er ændring og tinglysning af skøde som standard en del af pakken. Men det kan også være nødvendigt at opdatere skødet under andre omstændigheder end en decideret handel, for eksempel i tilfælde af overdragelse af bolig mellem familiemedlemmer. På eboligadvokat.dk kan du læse mere om skøde boligadvokat, samt få et godt tilbud på skødeskrivning.