skøde

Ændring og udfærdigelse af skøde ved boligkøb eller overdragelse

Ændring og udfærdigelse af skøde ved boligkøb eller overdragelse

editorial

I forbindelse med en bolighandel forefindes mange dokumenter, til hvilke man som køber skal forholde sig og helst også have 100% styr på. Dette kan godt være rigtig meget op ad bakke, når man måske samtidig står midt i flytterod, og der ud over skal have en almindelig tilværelse til at fungere imens. Derfor er det en rigtig god idé at alliere sig med en dygtig boligadvokat, som kan hjælpe med alt fra gennemlæsning af salgsopstilling og yderligere dokumentation til oprettelse og tinglysning af skøde.

Hvad er et skøde, og hvorfor er det vigtigt at det er up to date?

Et skøde er et dokument, som vitterliggør over for offentligheden, hvem der er den sande og retmæssige ejer af et hus eller en lejlighed. Skødet vil typisk ikke være så detaljeret i udførelse og indhold som købsaftalen, idet det udelukkende tjener som stadfæstelse af boligens ejerforhold. Således vil et skøde kun indeholde data så som oplysninger på ejendommen samt køber og sælger af huset eller lejligheden, dato for overtagelse, den endelige salgspris og den eller de finansierings metoder, som anvendtes ved købet.

Når skødet er underskrevet af køber og sælger ved hjælp af NemID, optages det i den digitale tingbog ved det, der hedder tinglysning. Her efter er dokumentet offentligt, og alle borgere kan se, hvem der ejer boligen. Dette eliminerer muligheden for, at sælger kan sælge boligen en gang til, og dermed opnå gevinst ved dobbelt salg.

Hvornår skal et skøde ændres?

Det er ikke kun i forbindelse med køb og salg af ejendom, at skødet skal ændres. Hvis du overtager en bolig – for eksempel i forbindelse med arv efter et afdødt familiemedlem – skal der også udfærdiges et nyt skøde, af hvilke din status som ny ejer fremgår. Dette gælder også, hvis du skal blive boende alene i boligen efter skilsmisse eller ophørt samliv.

Læs mere om skødeskrivning på eboligadvokat.dk