skøde

Få advokatbistand til udfærdigelse og tinglysning af skøde

Få advokatbistand til udfærdigelse og tinglysning af skøde

editorial

Måske har du hørt om det dokument, som kaldes et skøde, i forbindelse med bolighandel. Skødet er et centralt dokument, når det handler om fast ejendom, Et skøde er nemlig et officielt dokument, som vitterliggør over for offentligheden, hvem der ejer en given bolig. Skødet optræder i den såkaldte tingbog, som ligger offentligt tilgængeligt for andre borgere på nettet, og som gør det muligt at bestemme en boligs ejerforhold.

Hvornår skal et skøde ændres eller skiftes ud?

Når en bolig handles eller overdrages, skal skødet opdateres. Det er meget vigtigt, at skødet – som er det eneste officielle og offentligt tilgængelige dokument, af hvilket en boligs retmæssige ejerforhold fremgår – afspejler virkeligheden. Det er man ikke altid opmærksom på i forbindelse med overdragelse af en bolig, for eksempel i forbindelse med et dødsfald, hvor et barn, barnebarn eller anden nær slægtning overtager den afdødes bolig. Mange tror nemlig fejlagtigt, at det kun er nødvendig at ændre skødet, såfremt der er tale om en decideret bolighandel. Men faktisk kan man komme ud i en værre kattepine, hvis man ikke sørger for at ændre skødet, når man overtager en bolig – dette gælder også, hvis overdragelsen sker i forbindelse med skilsmisse eller ophørt samliv.

Hvem kan hjælpe mig med skødeskrivning?

En dygtig boligadvokat kan tilbyde dig hjælp til korrekt udfærdigelse af et nyt skøde i forbindelse med overdragelse af bolig. Når du køber en ny bolig, er udfærdigelse og tinglysning af skøde som regel en del af den boligkøbs pakke, du får tilbudt. Hjælp til skøde tilbydes dog også af langt de fleste boligadvokater som en enkeltstående ydelse. Og det behøver ikke at koste en bondegård at få styr på skødet. Hos eboligadvokat.dk kan du få et rigtig godt tilbud på ændring af skøde eller udfærdigelse af nyt skøde ved kompetent og erfaren boligadvokat.

Læs mere på eboligadvokat.dk