skøde

Få hjælp af en boligadvokat, når skødet skal opdateres

Få hjælp af en boligadvokat, når skødet skal opdateres

editorial

Når et hus eller en lejlighed skifter ejer – enten ved salg eller overdragelse – er der mange papirer, som skal gennemlæses, opdateres, og underskrives. Det kan godt være lidt af en bet som lægperson at skulle forholde sig til den megen – og omfattende – dokumentation, som er forbundet med en bolighandel, eller blot med overdragelse af bolig.

Som regel er det en rigtig god idé at få fat på en dygtig boligadvokat, som kan hjælpe dig med at navigere sikkert igennem den jungle af aftaler, planer, servitutter, kontrakter og andet papir arbejde, som kan indeholde information, der kan have indflydelse på din beslutning om køb af bolig. Og under alle omstændigheder er det vigtigt, at formalia overholdes, således at alle dokumenter er på plads ved handelens eller overdragelsens afslutning.

Dit skøde – derfor er det vigtigt

Når først man har skrevet under på købs- eller overdragelsesaftalen, og dermed indgået en aftale med forrige ejer om, at boligen har skiftet hænder, skulle man jo umiddelbart tro, at handelen eller overdragelsen var afsluttet. Men faktisk er der endnu et centralt dokument, som skal være på plads, førend du kan kalde dig bolig ejer.

Skødet er det dokument, som stadfæster en boligs retmæssige ejerforhold, og vitterliggør dette over for offentligheden. Et skøde indeholder kun den allermest nødvendige information om boligen og dennes ejer, for eksempel adressen på boligen, oplysninger på køber og sælger, dato for overdragelse samt købspris og finansierings metode.

Når skødet er underskrevet af både køber og sælger, optages det i Tingbogen ved en proces, som kaldes tinglysning. Tingbogen er et offentlig tilgængeligt register, og formålet med at lægge skødet her, er, at så kan alle borgere søge oplysninger om en boligs ejerforhold. Således undgås svindelsager, hvor en ejer sælger boligen to gange, eller boligen sælges af en person som ikke er dens retmæssige ejer.

Læs mere på eboligadvokat.dk