Misbrugscenter

Få den rette hjælp til afvænning på et misbrugscenter

Få den rette hjælp til afvænning på et misbrugscenter

editorial

Et misbrug, som er resultatet af længere tids overforbrug af en substans med afhængighed til følge, er ikke noget at spøge med. I langt de fleste tilfælde af alvorligt misbrug skal der professionel behandling til førend den misbrugsramte person kan komme til at føre en normal tilværelse.

Hvem bliver misbrugere?

Der er ingen entydig formel som kan benyttes til at forudsige hvilke mennesker som med sikkerhed udvikler et misbrug. Som regel er udviklingen af et misbrug resultatet af et sammenrend af mange forskellige faktorer. Det er klart, at en hård og ulykkelig barndom – eventuelt en opvækst i et misbrugsramt hjem – er en af de vigtigste facilitatorer for udvikling af afhængighed og misbrug.

Ofte er der tillige et sammenfald imellem de mennesker, som oplever psykiske lidelser, og så de, som udvikler substansmisbrug. Her kan der være tale om en form for selvmedicinering, idet stofferne kan dulme symptomerne på diverse lidelser. Endelig er der de mennesker, som forfalder til et misbrug – som regel af alkohol – som følge af hårde livsbegivenheder, som de har haft svært ved at takle. Det kan eksempelvis dreje sig om en grim og langtrukken skilsmisse, et dødsfald i den nære familie, en pludselig fyring eller en alvorlig sygdom.

I alle tilfælde er det vigtigt at man, så snart man har konstateret et misbrug hos en person tæt på, reagerer prompte. Ellers kan man risikere, at misbruget ødelægger vedkommendes – og måske i samme omgang de nærmeste pårørendes – liv. Er der børn inde i billedet, er det megetvigtigt at skride ind over for misbruget. Som nævnt tidligere vil børn af misbrugere have en forhøjet risiko for selv at udvikle et misbrug.

Hos Behandlingscenter Stien finder du særligt tilrettelagte afvænningsforløb med sideløbende familieforløb, som har til formål at genskabe balancen i familien og yde terapeutisk hjælp til børn af misbrugere. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk