Misbrugscenter

Det beskæftiger et misbrugscenter sig med

Det beskæftiger et misbrugscenter sig med

editorial

I dag har et behandlingscenter mange forskellige opgaver som alle henvender sig til en misbruger og dennes familie. Som udgangspunkt er behandlingen gratis og kan i nogle tilfælde også være anonym. 

En af de opgaver et behandlingscenter som f.eks. https://behandlingscenter-stien.dk beskæftiger sig med, er råd og vejledning. Det kan være råd og vejledning til pårørende, der ønsker hjælp til at få en misbruger i behandling og søger mere viden om, hvordan det kan lade sig gøre. Det kan også være en person, der ønsker at få at vide om han eller hun har et misbrug og hvordan de kan mindske det. 

Behandling for et misbrug

Det andet område et behandlingscenter arbejder med, er den egentlige behandling af et misbrug. Tidligere mente man, at efter en afgiftning var det nok at sende en misbruger hjem med en håndfuld antabuspiller og så var det nok til at få en misbruger rask. Det ved man godt ikke er tilfældet i dag. I dag tager man ofte udgangspunkt i årsagerne til misbruget og forsøger at løse dem. Ofte ved hjælp af terapi.

Det er også mulig som pårørende at få hjælp af behandlingscenteret. Det kan være hårdt f.eks. at være barn af en misbruger og de kan have behov for hjælp og støtte til at komme videre med deres eget liv, som ofte har været præget af misbruget.

Efterværn

Samtidig med behandlingen og terapien, arbejdes der også meget med hvad der skal ske, når behandlingen er overstået. Det er vigtigt at misbrugeren blandt andet får et nyt netværk i stedet for det gamle, der ofte består af andre misbruger. Hvis der ikke er noget andet der kan aflede og støtte misbrugeren, vil de ofte vende tilbage til gamle venner af ensomhed. Der ydes også hjælp til at finde andre interesser og evt. hjæp til jobansøgning.