Privatskole rødovre

Send dit barn i privatskole i Rødovre

image

editorial

Har du som forælder tvivl om hvorvidt du skal sende dit barn i den lokale kommunalt drevne folkeskole, eller har du overvejseler om at vælge en af de frie grundskoler, der også kendes som privatskoler? Her forklarer vi kort forskellen mellem disse to typer skoler.

Kommunale skoler forvaltes af den lokale myndighed. Kommunen ansætter lærerne og er ansvarlig for at sikre, at skolen opfylder visse standarder. Privatskoler er derimod uafhængige af kommunen. De ledes normalt af en bestyrelse eller et ledelsesteam, som har større frihed til at bestemme, hvordan skolen skal drives. Dette omfatter beslutninger om personale, ressourcer og læseplaner.

Hvorfor skal jeg sende mit barn på privatskole?

Hovedårsagen til, at forældre sender deres børn til privatskoler, er, at de ikke er tilfredse med kvaliteten af den undervisning, der tilbydes på de lokale skoler.

Privatskoler kan tilbyde en bedre uddannelsesstandard, fordi de kan udvælge og ansætte deres eget lærerkorps. Dette giver dem mulighed for at screene lærerne med hensyn til færdigheder og kvalifikationer og sammensætte et kollegium af lærere, der supplerer hinanden godt på det faglige og personlige plan.

Privatskole rødovre

En privatskole vil typisk have en vision og en mission. Dette kan omfatte en særlig vægt på kunst og kreativitet eller et ekstra fokus på at uddanne skolens til at fungere i en demokratisk kontekst, med respekt for andre mennesker og for forskellighed i samfundet.

En af de største fordele ved privatskoler er, at de selv kan vælge deres lærerkræfter. Det betyder, at de kan screene lærerne med hensyn til færdigheder og kvalifikationer og sammensætte et lærerteam af lærere, der supplerer hinanden godt på det faglige og personlige plan.

En anden fordel ved privatskoler er, at de ofte har mindre klassestørrelser end kommunale skoler. Det betyder, at dit barn vil få mere individuel opmærksomhed fra deres lærere.

Du kan finde en god privatskole i Rødovre på johannesskolen.dk.